V kantonu Wallis rostou škody

  • 6. února 2023
  • 2 minuty čtení
  • 79

Wallis Department for Hunting, Fishing and Wildlife (DJFW) identifikovalo v roce 2022 pomocí analýz DNA 51 vlků (předchozí rok: 36). Počet smeček s potomky se ve srovnání s rokem 2021 dokonce zdvojnásobil, jak řekl ve čtvrtek 26.ledna 2023 na mediální konferenci Nicolas Bourquin, šéf DJFW.

Nicolase Bourquina je respektovaným vedoucím Služby pro lov, rybolov a divokou zvěř (DJFW) na Ministerstvu mobility, územního rozvoje a životního prostředí (DMRU). Má vysokoškolské vzdělání v oboru biologie a má téměř desetileté zkušenosti v oboru vlků, a to jak na akademické půdě, tak ve federální a kantonální správě.

V roce 2022 bylo vlky ve Wallis zabito 415 hospodářských zvířat. Podle kantonu bylo z tohoto počtu 188 zabitých zvířat špatně chráněných. Pro vydání povolení k odstřelu bylo posouzeno celkem 227 zvířat zabitých zvířat.

V roce 2022 vydal kanton Wallis tři povolení pro odstřel vlků.

Podle oficiálních údajů je vlk pro společnost drahý.

Kanton Wallis vyčíslil škody způsobené na hospodářských zvířatech vlky na 182 000 CHF (předchozí rok: 123 895 CHF, jeden Švýcarský frank byl v roce 2022 kolem 25 Kč).

To nejsou zdaleka jediné výdaje spojené s vlkem.

Úřad DJFW odpracoval více než 11 400 hodin pro management vlků (8 100 hodin v roce 2021), což odpovídá pěti až šesti pozicím na plný úvazek. Kromě tohoto hodinového vyúčtování jsou zde i výdaje zemědělského odboru, který má na starosti ochranu stáda. Odpracovala téměř 3000 hodin.

V létě bylo do ochrany stád investováno 2,5 milionu švýcarských franků a jeden milion financoval kanton Wallis. Prostředky byly použity na stavbu plotů, zřízení nočních kotců, nákup mobilního ubytování, najímání pomocníků a používání hlídacích psů pro hospodářská zvířata.

S ohledem na nárůst velkých šelem, který je vnímán jako „exponenciální“, kanton stále považuje za naléhavě nutné revidovat zákon o myslivosti. Cílem je zachovat pastevectví a horské zemědělství v kantonu.

https://switzerlandtimes.ch/news/wolves-killed-415-livestock-in-valais/

https://www.schweizerbauer.ch/regionen/westschweiz/wallis-woelfe-reissen-415-nutztiere/