Vlčí poradci v Dolním Sasku nebudou posuzovat útoky vlků

  • 30. ledna 2022
  • 2 minuty čtení
  • 158
Podle rozhodnutí ministra životního prostředí posuzování útoků vlků na zvířata v Dolním Sasku od února 2022 převezme Zemědělská komora. Práci, kterou dříve dělali vlčí poradci, tak budou dělat okresní lesníci. V září 2021 ministr životního prostředí Olaf Lies v zemském sněmu Dolního Saska oznámil, že záměrem je dále rozvíjet řízení populace vlků v Dolním Sasku.

Vzorky DNA by se měly odebírat i nadále, ale výsledek laboratorního rozboru není podle Zemědělské komory pro náhradu rozhodující. Od zdlouhavého a nákladného rozboru DNA u jasných případů za účelem kompenzace by se mělo do budoucna upustit, rozhodující bude protokol lesníků. To má urychlit proces vyplácení náhrad.

Několik vlčích poradců rezignovalo na své funkce

Vlčí poradci v Dolním Sasku v posledních měsících opakovaně vyjadřovali svou nespokojenost se současnou situací a nejméně tři vlčí poradci v Dolním Sasku během čtyř týdnů rezignovali na své posty.

Kritizována byla i spolupráce s Dolnosaským zemským úřadem pro vodní hospodářství, ochranu pobřeží a ochranu přírody (NLWKN).

Nahlášené útoky vlků nejsou ze strany státního orgánu dostatečně rychle zaregistrované.

Další vlčí poradci zdůvodnili svou rezignaci tím, že v Dolním Sasku je nyní příliš mnoho vlků.

Na dotazy veřejnosti, jestli vlk člověku může ublížit, nechtějí odpovídat.

Volkhard Pohlmann, bývalý vlčí poradce pro okres Celle, také nesouhlasí se současným přístupem k regulaci vlků.

„Nemá smysl povolovat zastřelení pouze starších a zkušenějších vlků. Ale právě zastřelením mladých vlků se ti staří musí naučit, že blízkost pasoucích se zvířat je nebezpečná a mohou předávat tuto zkušenost svým potomkům. Moje doporučení by bylo střílet mladé vlky na řízeném honu. V tuto roční dobu ještě velmi dobře rozeznáte staré od mladých.“

Jen v okrese Celle je devět potvrzených vlčích smeček.

https://www.jagderleben.de/news/wolfsriss-foerster-ab-februar-risse-begutachten-713279

https://www.jagderleben.de/news/aerger-ueber-umgang-wolfsberater-niedersachsen-kuendigt-713202