V Německu strmě rostou náklady na prevenci a kompenzaci útoků vlků

  • 4. srpna 2021
  • 2 minuty čtení
  • 187
V roce 2019 se pouze platby za prevenci - sečtené napříč federálními státy - více než ztrojnásobily ve srovnání s předchozím rokem. Na prevenci škod bylo vyplaceno celkem 8,04 milionu EUR (předchozí rok: 2,38 milionu EUR).

Rychle se také v Německu zvyšují náhrady za způsobené škody. Podle Federálního centra pro dokumentaci a poradenství o vlcích (DBBW) se mezi lety 2018 a 2019 téměř zdvojnásobily (2018: 232 000 eur; 2019: 418 000 eur).

Ve stejném období vzrostla populace vlků v této zemi přibližně o 30 procent.

Škody způsobené vlky rostou rychleji, než jejich populace.

Protože tento růst počtu vlků pokračuje a počet útoků se také neustále zvyšuje, lze předpokládat, že výše náhrady škody v roce 2020 byla výrazně nad hodnotou roku 2019 a bude nadále stoupat. DBBW dosud nebyla schopna předložit konkrétní čísla.

Cena za vlka jde do tisíců eur

Peníze ale nestojí jen opatření na ochranu stáda a náhrada škod. V pondělí 2. srpna 2021 federální vláda oznámila, že se práce Federálního dokumentačního a poradního centra o vlcích (DBBW) z jeho pohledu osvědčila. Provoz této instituce je tedy zajištěn do roku 2025. K tomu jsou k dispozici roční rozpočtové prostředky až 220 000 eur.

Pokud vezmeme v úvahu tři zmíněné položky - tedy prevenci, náhradu škod a provoz DBBW; Bez dalších bodů, jako jsou náklady na odborníky a laboratoře - dohromady stál každý vlk v této zemi v roce 2019 kolem 7 000 až 9 000 eur (v závislosti na odhadu celkového počtu vlků). Kromě toho existují obrovské náklady, které nelze přímo vyčíslit. Jedná se například o pokles pastvy a úbytek vzácných chráněných druhů v přírodě.

https://www.agrarheute.com/land-leben/bundesregierung-wolfsschutz-kostet-millionen-583994