Protest zemědělců: ovce s nápisem „Nejsem vlčí potrava!“

  • 22. dubna 2021
  • minuta čtení
  • 221
Během protestu farmářů proti dalšímu šíření vlků nesou ovce ceduli s nápisem „Nejsem vlčí potrava!“ Sdružení zemědělců Meklenbursko-Přední Pomořansko vyzvalo k demonstraci u příležitosti konference ministrů životního prostředí před ministerstvem zemědělství ve Schwerinu.

Bezprostředně před zahájením konference ministrů životního prostředí 22.4.2021 demonstrovali chovatelé hospodářských zvířat z Meklenburska-Předního Pomořanska proti dalšímu nárůstu počtu vlků.

Praktický průvodce odstřelem problémových vlků, o kterém se chtějí ministři životního prostředí radit během svých dvoudenních online konzultací ve čtvrtek a pátek, nemůže vše vyřešit. Chov pasoucích se zvířat v Meklenbursku-Předním Pomořansku je v nebezpečí, pokud populace vlků nepřestane růst o 30 procent ročně.

"Praktická příručka má regulovat celostátní provádění federálního zákona o ochraně přírody, který byl nedávno změněn tak, aby umožňoval lov vlků, pokud jsou podezřelí ze zabíjení ovcí nebo jiných hospodářských zvířat. Měl by přinést právní jistotu pro osoby s rozhodovací pravomocí ve správních orgánech", řekl demonstrantům předseda konference ministrů životního prostředí Till Backhaus (SPD).

https://www.agrarheute.com/tier/wachsende-wolfspopulation-weidetierhalter-demonstrieren-schwerin-580493