Politici a zemědělci proti vlkům

  • 24. dubna 2022
  • 3 minuty čtení
  • 101
Zastupitelstvo obce Asbach a Svaz obcí Asbach/Westerwald ve spolkové zemi Porýní-Falc (německy Rheinland-Pfalz) rozkládající se na západě Spolkové republiky Německo po obou březích Rýna, přijali ve čtvrtek 3.března 2022 jednomyslně usnesení na téma „Vlci“, které vypracoval starosta MICHAEL CHRIST ve spolupráci s vedoucím odboru pro ochranu klimatu a druhů Dr. Noben-Grzonka. Tento problém se dostal na jednání zastupitelstva na základě velkého množství písemných podání obyvatel.

Cílem usnesení je zajistit, aby zájmy obyvatel byly vyslyšeny příslušnými státními a federálními orgány. Usnesení bylo přijato jednomyslně a tedy všemi poslaneckými kluby zastoupenými v zastupitelstvu.

„Strach občanů se bere vážně a je třeba jednat. Už není pět minut před dvanáctou, ale krátce po dvanácté,“ zdůraznil starosta Christ.

michael-christ.png

Mezi přítomnými zazněl jasný názor: vlk musí pryč!

Přítomni poslanec Spolkového sněmu Erwin Rüddel v této souvislosti také poznamenal, že spolkové země zodpovědné za ochranu přírody a druhů musí uhradit miliony eur za preventivní opatření, jako jsou elektrické ohradníky, které mají omezenou účinnost, jako kompenzaci za zabitá zvířata, která nakonec musí nést daňový poplatník.

images.jpg

Problém se netýká jen chovatelů ovcí a skotu, ale také majitelů koní, výletníků a sportovců. Mnoho občanů ve sdružení obcí Asbach (137 vesnic) se v poslední době obrací o pomoc na samosprávu, protože strach z vlčích útoků je v regionu všudypřítomný.

„Máme velké množství fotografií a videozáznamů od vystrašených obyvatel, které vlk ve sdružení obcí Asbach ve dne i v noci navštěvuje. Vlk má své hlasité obhájce, ale je potřeba minimálně ve stejné míře vyslyšet i postižené lidi v našem regionu!“

Nedovolte, aby se populace úplně obrátila proti vlkovi.

Požadujeme:

1. Musí být nalezena účinná a včasná opatření k řešení problémové populace vlka ve svazku obcí Asbach, regulovat problémové vlky, stanovení maximálních počtů vlků v rámci aktivního managementu vlků, zřízení oblastí bez vlků.

2. Ochranná opatření, zejména elektrický ohradník na ochranu proti vlkům, musí být prakticky přizpůsobeny potřebám chovu hospodářských zvířat.

Ze zkušenosti dotčených chovatelů zvířat je zcela zřejmé, že systémy elektrického ohradníku velmi často nejsou účinné nebo praktické. Navíc navzdory financování ze strany státu generují enormně vysoké náklady u chovatelů. Farmáři na plný úvazek mají tak vysoký počet pastvin, že komplexní ochrana pomocí plotových systémů je nemožná.

Problém je také stavební zákon, který komplikuje stavbu plotů a nesouhlas majitelů sousedních pozemků a myslivců, kvůli volnému pohybu zvěře. Divoká zvířata se často dostávají do velmi hustého oplocení a pak bídně zahynou, nebo je lovci je musí zabít. Hlídání dobytka psy na ochranu stád nepřipadá v úvahu kvůli struktuře osídlení.

Obrovské problémy venkovského obyvatelstva musí být vyřešeny hned!

Ochrana vlků nesmí být nesena jako monstrance nad zájmy zemědělství, chovatelů dobytka a obyvatel venkova.

https://www.vg-asbach.de/nachrichten/2022/03/vg-ratsitzung-03-03-2022/

https://www.nr-kurier.de/artikel/113262-resolution-gegen-wolfsaufkommen--politiker-und-bauern-werden-gemeinsam-aktiv