Počet útoků vlků na dobytek se ve státě Brandenburg v roce 2020 zdvojnásobil!

  • 15. května 2021
  • 2 minuty čtení
  • 262
Katastrofální vývoj zvyšuje nespokojenost a obavy obyvatel venkovských oblastí.

Podle statistik Braniborského státního úřadu pro životní prostředí se počet zdokumentovaných vlčích útoků v roce 2020 ve srovnání s předchozím rokem téměř zdvojnásobil.

V roce 2019 jen v této spolkové zemi úřady zaregistrovaly 417 zabitých domácích zvířat. V loňském roce bylo zabito pouze v Braniborsku neuvěřitelných 813 hospodářských zvířat.

Došlo také k výraznému nárůstu počtu zabitých zvířat vlky u skotu - zvýšil se z 60 na 84 v roce 2020.

Před deseti lety zde bylo vlky zabito pouze 86 domácích zvířat.

Pouze sledovat, jak populace vlků roste a roste, samozřejmě není správná cesta. „Definici příznivého stavu a regulaci populace nelze obejít,“ řekl Dirk-Henner Wellershoff, prezident Brandenburské státní lovecké asociace. „Nikdo nechce vlka vyhladit, ale jeho populace musí být regulována.“

Ochranné ploty nestačí

Vlky nelze zastavit ani ochrannými opatřeními, jak dokládá na oficiálních číslech Státní lovecký svaz. Z 625 zabitých ovcí bylo 279 ve správně zabezpečených pastvinách.

Celkem 45 procent všech ovcí se tedy stalo obětí vlků, přestože byly chráněny „proti vlkům“.

„Významné investice do ochrany našich hospodářských zvířat pod novým vedením Brandenburského ministerstva zemědělství, životního prostředí a ochrany klimatu v žádném případě nevedly k lepší ochraně našich pasoucích se zvířat,“ vysvětlují zemědělci.

Že tento vývoj není náhodný ukazují i údaje ze sousedního spolkového státu Meklenbursko -Přední Pomořansko. V předchozím rekordním roce 2019 došlo k 43 vlčím útokům, při nichž bylo zabito a zraněno 205 hospodářských zvířat. Do listopadu 2020 již chovatelé zaregistrovali přibližně 400 zabitých a zraněných ovcí, telat a dalších hospodářských zvířat.

Přes všechny přijaté opatření ze strany státu a mediální tlak zastánců vlků, dochází k prudkému nárůstu škod a snížení akceptace vlčí přítomnosti v postižených oblastech takřka v celém Německu.

https://www.nordkurier.de/brandenburg/woelfe-sind-vor-allem-scharf-auf-schafe-1542448702.html

https://www.nordkurier.de/mecklenburg-vorpommern/zahl-der-wolfsattacken-auf-nutztiere-in-mv-verdoppelt-0741312111.html