Ochrana stáda proti vlkům v Braniborsku nefunguje

  • 3. března 2023
  • 3 minuty čtení
  • 207
Růst vlčí populace je doprovázen rostoucími technickými a finančními investicemi do ochrany hospodářských zvířat. Odborníci předpokládají další výrazný nárůst vlčí populace v Braniborsku. Ochrana stáda už dnes nefunguje a je stále dražší. Zemědělci nyní požadují lov.

Podle důkazů Státního svazu zemědělců (LBV) Brandenburg musí být zaveden rozumný model kvóty na odstranění vlků. Jedině tak lze ukončit gigantické závody ve zbrojení na ochranu stád na braniborských pastvinách.

Navzdory vysokým finančním prostředkům ze strany spolkové země Braniborsko na velký počet preventivních opatření proti vlkům zůstává počet zabitých domácích zvířat stále vysoký. Další a další vyšší ohradníky na ochranu hospodářských zvířat nebo intenzivnější používání psů na ochranu hospodářských zvířat nedosáhly požadovaného efektu snížení počtu útoků.

K tomuto závěru dospěl Jens Schreinicke, odborník citovaný ve zprávě Braniborského svazu zemědělců, který vychází z aktuální zprávy Státní agentury pro životní prostředí o hospodaření s vlky ve spolkové zemi Braniborsko. S přibližně 2,9 miliony eur byla dosud největší částka na prevenci útoků vlků schválena v roce 2022. Z toho byl financován nákup, instalace a údržba ohradníků odpuzujících vlky, jakož i nákup, výcvik a krmení psů-hlídačů hospodářských zvířat.

Růst vlčí populace je doprovázen zvyšujícími se technickými a finančními investicemi do ochrany stád, ale přesto umírá stále více domácích zvířat. Majitelé pasoucích se zvířat podle zmocněnce pro vlka LBV volají po uvolnění ochranného statusu vlka a po regulaci vlků zákonem ve prospěch rovnováhy mezi divokými a pasoucími se zvířaty v Braniborsku.

Braniborsko má největší hustotu vlků na světě. Podle odhadů se očekává, že počet vlčích smeček v aktuálním monitorovacím roce (květen 2022 až duben 2023) vzroste ze 47 na 60 smeček. Již v lednu 2022 Forum Natur Brandenburg navrhlo model výpočtu pro „přijatelnou populaci“, z něhož vyplývá „míra regulace“ vlků na spolkovou zemi Braniborsko. Pomocí tohoto modelu byl určen optimální počet na 80 vlků pro celou spolkovou zemi Braniborsko, na kterou by se měla snížit populace vlků.

„Na rozdíl od falešného názorů mnoha organizací na ochranu přírody v Německu je populace vlků z Baltsko-východoevropské oblasti, do které naši braniborští vlci patří, již dávno v dobrém stavu populace. To potvrzuje i řada vědců. Základem je exponenciální šíření vlků v braniborských lesích a jejich zvýšené nájezdy do okolí měst a vesnic. Musíme opustit zcela přehnané omezenía odstraňování pouze jednotlivých škodlivých vlků, které spolkový zákon o ochraně přírody v současnosti minimálně umožňuje. Místo toho potřebujeme ochranný lov zaměřený na kvóty jako jinde v Evropě,“ objasňuje Jens Schreinicke.

https://www.lbv-brandenburg.de/8-aktuelles

https://www.schafzucht-online.de/aktuelles/nachrichten/forderung-nach-entnahmequote-und-freispruch-fuer-wolfsschuetzen-bestaetigt,QUlEPTc0NTg2MjMmTUlEPTQ1NjA.html

https://www.topagrar.com/rind/news/lbv-brandenburg-herdenschutz-gegen-den-wolf-funktioniert-nicht-a-13315971.html

https://www.raiffeisen.com/news/artikel/lbv-wolfsbeauftragter-plaediert-fuer-entnahmequote-31542684