Německo - škody rostou rychleji než počty vlků

  • 23. srpna 2021
  • 3 minuty čtení
  • 257
K nejnovějším údajům DBBW (Dokumentační a poradenské centrum federální vlády pro vlky) se vyjádřil Německý zemědělský svaz (dbv). Nejnovější statistiky předložené DBBW ukazují na konec pastevního chovu zvířat. Vlčí populace musí být konečně regulována, jinak chov ovcí, koz, koní a skotu na pastvině zůstane minulostí.

V pátek 13.8.2021 zveřejnilo Federální dokumentační a poradenské centrum pro vlky (DBBW) konečné údaje o škodách za předchozí rok.

V Německu bylo v roce 2020 zabito v průměru 3,8 domácích zvířat na každý vlčí útok.

Podle DBBW bylo za sledovaný rok 2019/20 v Německu detekováno 128 smeček, 39 párů vlků a 9 jednotlivých teritoriálních zvířat (celkem 176 obsazených území). Pro srovnání: v roce 2018/19 to bylo 105 smeček, 40 párů a 12 jednotlivých zvířat (157 území).

Především se rychle zvyšuje počet reprodukčních smeček. Zatímco v letech 2018/19 existovalo 102 území s celkem 395 vlčaty, rekord v roce 2019/20 již dosáhl 117 území s potomky, ve kterých bylo napočítáno 436 vlčat.

Od roku 2018/19 do následujícího roku se počet vlčích území (smečky, páry a jednotlivá zvířata) zvýšil o 12 procent a potvrzených štěňat o 10 procent. O rok dříve - mezi roky 2017/18 a 2018/19 - se počet území zvýšil o 29 procent a počet potvrzených štěňat stoupl až o 44 procent.

Počty vlků rostou pomaleji, počty útoků se stále prudce zvyšují

S ohledem na rostoucí útoky vlků v Německu se spolková ministryně zemědělství Julia Klöckner vyslovuje pro regionální lov vlků. „Pokud se nechceme v některých regionech vzdát pasoucích se zvířat, musíme rychle jednat.“

Nižší přírůstky vlčích území a mláďat však nejsou důvodem k úlevě. Zatímco počet vlků vzrostl výrazně méně než v předchozím období, podle nejnovějších údajů DBBW se útoky vlků na pasoucí se zvířata zvýšil stejně masivně jako v předchozím období.

Při celkem 942 útocích v roce 2020 bylo zabito 3 959 pasoucích se zvířat. To je o 37 procent více než v roce 2019 (2 894 mrtvých, pohřešovaných a vážně zraněných zvířat). Počet útoků vlků roste výrazně rychleji, než jejich počet.

To se mezitím stává stále více i finančním problémem. Zatímco federální státy v roce 2018 vynaložily 2,38 milionu eur na prevenci útoků vlků, v roce 2019 to již bylo 8,04 milionu eur. Ve stejném období se výše škod zdvojnásobila ve všech dotčených spolkových zemích z 232 000 na 418 000 eur.

Z dlouhodobého hlediska jsou však škody způsobené upouštěním od pastvy mnohem závažnější. Nejde jen o otázky dobrých životních podmínek napadaných zvířat a jejich přímé utrpení, ale také o ochranu rozmanitosti druhů na opuštěných pastvinách, o které je jinak obtížné se starat.

https://www.dbb-wolf.de/wolfsmanagement/herdenschutz/schadensstatistik

https://www.agrarheute.com/land-leben/wolfsrisse-steigen-kloeckner-fordert-regionale-abschuesse-584420

Spolková ministryně zemědělství Julia Klöckner