"Německo má nejvyšší hustotu vlků na světě"

  • 18. ledna 2023
  • 2 minuty čtení
  • 63
Katastrofa pokračuje. Ve sledovaném roce 2021/2022 bylo v Německu 161 vlčích smeček.

Oficiálně potvrzená čísla německých vlků zveřejnila Spolková agentura pro ochranu přírody (BfN) a Spolkové středisko pro dokumentaci a poradenství na téma vlci (DBBW) v koordinaci se spolkovými zeměmi.

Nejvíce vlčích smeček žilo ve vlčím roce 2021/2022 (1. května 2021 až 30. dubna 2022) v Braniborsku (47), následuje Dolní Sasko (34) a Sasko (31).

Kromě 161 smeček bylo pro monitorovací rok 2021/2022 potvrzeno dalších 43 párů vlků a 21 vlků přisedlých. V předchozím monitorovacím roce 2020/2021 bylo zjištěno 158 smeček, 35 párů a 22 samostatných vlků (aktualizováno z 25.11.2022).

Počet nalezených (nalezených mrtvých) mrtvých vlků ve sledovaném roce 2021/2022 byl 148 zvířat, z toho 102 uhynulo při dopravních nehodách. 18 vlků mělo přirozenou příčinu smrti, 13 vlků bylo zabito nezákonně, 8 vlků nemělo žádnou příčinu smrti, která nebyla stanovena, 2 vlci byli odstraněni v rámci správních akcí a 5 vlků je stále vyšetřováno kvůli příčině smrti.

Německý myslivecký svaz kritizuje pasivitu politiky ohledně návratu vlků. „Byla dosažena ekonomická a společenská hranice přijatelnosti.“

Německý myslivecký svaz (DJV) vyzývá politiky, aby zahájili celostátní opatření pro řízení populace vlků. Pro spolkové země by mělo být v budoucnu možné „regionálně diferencované hospodaření s populací v souladu s evropským právem.“ Oblasti bez vlčích smeček by rovněž neměly být tabu.

"Německo má již nyní nejvyšší hustotu vlků na světě a počet zabitých koní, skotu a ovcí rychle stoupá. Je nejvyšší čas jednat. V některých regionech Německa byla dosažena ekonomická a společenská hranice přijatelnosti pro vlka." řekl viceprezident DJV Helmut Dammann-Tamke.

https://www.hohejagd.at/hohejagd/de-at/story/kritik-wolfsmanagement1.html

https://www.bfn.de/pressemitteilungen/aktuelle-wolfszahlen-bundesweit-161-rudel-bestaetigt