Na ochranu stád jdou milióny, škody přesto stoupají

  • 22. dubna 2022
  • minuta čtení
  • 90
Podle oficiálních údajů bylo na preventivní opatření vynaloženo v Německu téměř 10 000 000 eur (250 milionů korun) a přesto škody na hospodářských zvířatech způsobené vlky, včetně koní, stále rostou.

Stále více spolků a organizací v Německu požaduje rychlou změnu oficiální politiky a ochranu pasoucích se zvířat před útoky vlků.

Snaha státních orgánů se zatím zaměřuje na budování stále vyšších a dokonalejších plotů, které mají nepropustně oddělit vlky od domácích zvířat.

Zneprůchodnění krajiny, zničení estetické hodnoty zadrátovaných pastvin a vysoké náklady jsou pro ně vedlejší.

Například okres Wesel (NRW) nyní zahajuje pilotní projekt na téma ochrany stád. Ve videu Wolfinfo Aktuell z 17.4.2022 reportérka Margot Drinkmann vyzpovídala majitele koňské stáje Jörga Reßinga, Steffi Sakowitz z WikiWolfes a Svena Zwirnera z Patura. Nakonec se i zeptali veterináře Dr. met.vet. Michaela Weilereta, který popisuje vážná zranění, ke kterým dochází, když splašení koně při útoku vlků koně narazí na ohrady.

Bude to ze strany ochránců vlků vitězství nebo další novinka, která se neujala?

Podle zkušeností německých chovatelů ve vlčích oblastech se vlci časem naučí překonávat prakticky všechny opatření na ochranu stád.

https://www.youtube.com/watch?v=k1spoDscoC4

My pro naše zvířata - pasoucí se zvířata místo vlčích území">