Chovatelé v Německu žádají odstřel vlků

  • 10. března 2022
  • 2 minuty čtení
  • 118
Chovatelé ovcí a koz z Braniborska, Meklenburska-Předního Pomořanska, Dolního Saska, Saska, Saska-Anhaltska a Durynska zaslali předsedům vlád svých zemí dopis, v němž žádají, aby lovci dostali okamžitě povolení střílet vlky.

Jedním ze signatářů je Knut Kucznik, předseda Svazu pro chov ovcí Berlín-Brandenburg. K dopisu se připojilo celkem devět spolků.

Podle dopisu by politici měli ve spolupráci se spolkovou vládou dát spolkovým zemím regionálně diferencované možnosti. Takové nařízení by mělo být zahrnuto do federálního zákona o ochraně přírody.

Tyto spolkové země jsou nejvíce postižené oblasti nejen v Německu., ale na celém světě.

Podle zprávy Federálního centra pro dokumentaci a poradenství k tématu vlci z listopadu loňského roku žije v šesti spolkových zemích celostátně 151 ze 157 vlčích smeček a 25 z 27 vlčích párů. Z 942 útoků vlků v roce 2020 se 847 odehrálo v těchto spolkových zemích, přičemž téměř 90 procent obětí byly ovce a kozy.

Chovatelé zvířat: Nedokážeme vyřešit problémy s vlky sami

Zachování spásaných pastvin je zásadní pro podporu biologické rozmanitosti volně žijících rostlin a volně žijících zvířat.

Pouze v případě, že se budou ještě pást naše zvířata, si kultivovaná krajina zachová svou rozmanitou skladbu.

Chov zvířat na pastvě se musí zachovat.

Chovatelé narazili na své limity. Problémy způsobené návratem vlka nedokáží vyřešit sami.

Kromě ochrany ovcí a koz pomocí plotů a psů musí být možné vlky střílet.

https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/2022/02/woelfe-abschuss-schafzuechter-risse-jaeger.html