Bundestag žádá vládu o vysvětlení situace kolem vlků

  • 6. ledna 2021
  • 2 minuty čtení
  • 252
Poslanci Deutscher Bundestag ve své interpelaci vlády 26.11.2020 uvádějí: "Aby bylo možné regulovat incidenty, které mají na svědomí vlci, je nutné regulovat jejich populaci cíleným odstraňováním."

Skupina poslanců Německého spolkového sněmu přednesla na jednání 26.11.2020 interpelaci na vládu pod číslem tisku 19 / 24771 "Zvyšování počtu vlků"

Ve svém apelu na vládu upozorňují na neudržitelný stav kolem narůstajícíh konfliktů spojených s vlčí populací, která se rychle zvětšuje.

30. října 2020 oznámila oficiální čísla o vlcích v Německu Federální agentura pro ochranu
přírody. Pro sledované období 2019/2020 bylo zaregistrováno 128 vlčích smeček. Dále bylo
zaregistrováno 35 vlčích párů a 10 území jednotlivých vlků.

To je další prudký meziroční nárůst vlčí populace v Německu. Přitom se nepodařilo vyřešit narůstající konflikty.

Poslanci žádají vládu o přehodnocení přístupu k ochraně vlků.

Mimo jiné se vlády v Berlíně ptají:

Jaký je podle spolkové vlády důvod pro přísnou ochranu vlka podle Směrnice o
stanovištích ?

Kdy bude podle informací spolkové vlády vlk přeřazen z přílohy IV do
přílohy V Směrnice o stanovištích?

Jak hodnotí federální vláda přijetí vlka ve venkovských a městských oblastech a mezi
zemědělci, chovateli zvířat a venkovským obyvatelstvem v Německu?

Jaké možnosti regulace vlků jsou známy federální vládě ze skandinávských, pobaltských,
východoevropských a jihoevropských zemí?

Jak vysoký byl počet vlčích útoků na vzácné druhy chráněných zvířat?

Jaký vliv má přítomnost vlka na tyto vzácné druhy (rys, bizon, divocí koně atd)?

Berlín, 18. listopadu 2020

za skupinu poslanců
Christian Lindner a parlamentní skupina FDP

Je vidět, že informace našich zastánců vlků z AOPK o přejímání dobrých zkušeností s vlky z Německa, jsou založené pouze na jejich přání, ale neodpovídají německé realitě.

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/247/1924771.pdf