Ve Francii rekrutují nové lovce vlků

  • 6. prosince 2022
  • 2 minuty čtení
  • 292
Jakmile dojde k opakovaným útokům na stáda, může tamní samospráva vydat rozhodnutí o odstřelu útočících vlků. Pak se stát obrátí na příslušníky louveterie.

Organizace louveterie má ve Francii obdivuhodnou historii. Tato instituce byla založena už Karlem Velikým v roce 813 s cílem provádět systematické a organizované ničení vlků. V případě potřeby také reguluje jiné druhy, jako jsou lišky, které v některých regionech považují za škodlivé.

Pokud prefekt dané oblasti vydal rozkaz ke střelbě, jsou oprávněni zastřelit vlka v případě, že znovu zaútočí na již zasaženou farmu. V roce 2022 může být tímto způsobem zabito 19 % populace vlků ve Francii.

Poručíci louveterie jsou soukromé osoby. Jsou jmenováni prefektem a pod jeho pravomocí přispívají k regulaci a likvidaci volně žijících vlků, kteří by mohli způsobit škody. Jsou pod přísahou a jsou způsobilí sledovat v rámci svého obvodu přestupky podle mysliveckého práva. Jsou technickými poradci administrativy pro problémy, které přináší management volně žijících živočichů. Řídí hony a odstřel nařízený prefektem a jsou za ně technicky zodpovědní. Noví zájemci o vstup do louveterie musí splnit přísné podmínky. Musíte mít lovecký lístek déle než 5 let, být francouzské národnosti, bez záznamu v trestním rejstříku a být v dobrém zdravotním stavu a být mladší 75 let.

Jak to funguje v praxi?

Cílem státu je zasáhnout rychle v případě útoků vlků na domácí zvířata. Na zavolání se zavazují lovci zasáhnout do dvou hodin v případě opakovaného útoku. Varovná zpráva je zaslaná všem farmářům žijícím do 10 km od podezření na útok vlka pomoci SMS. Zasahují ve dvojicích.

A zase tento způsob, který je historicky osvědčený a po dobu

30 let se uplatňuje i v dnešní Francii, porovnejte s praxí v České republice.

I po opakovaných útocích vlků v bezprostřední blízkosti obydlí se nic neděje.

Nikdo nerozesílá varovné SMS chovatelům v okolí.

Je to přece chyba chovatelů, protože chovají ovce v přírodě a ne v ZOO.

Bude se muset zvýšit monitoring a až bude vlk vrčet na lidi, tak se svolá komise, která doporučí, jak se má plašit.

Vlků je u nás málo, musí osídlit všechna vhodná území a pak se jejich počet nebude zvyšovat.

Ochranáři sice mluví o potřebnosti pastvy pro biodiverzitu, ale vlci jsou přednější.

http://www.louveterie.com/

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/jura/haut-jura/loup-pour-faire-face-aux-attaques-le-jura-recrute-de-nouveaux-louvetiers-2665000.html