Škody ve Franci stále rostou

  • 15. října 2020
  • minuta čtení
  • 564
Útoky vlků a počty zabitých zvířat ve Francii stále rostou

Podle údajů francouzské vlády stále rostou počty útoků vlků na domácí zvířata a počty jejich obětí.

.

.

V roce 2017 bylo 3228 útoků a 11993 mrtvých zvířat.

V roce 2018 vlci útočili ve 3597 případech a zabili 12058 domácích zvířat.

V roce 2019 bylo zaznamenáno 3742 útoků vlků a 12451 obětí.

.

.

Pro lepší představu o katasrofální situaci ve Francii si můžete porovnat následující čísla.

.

Vlci napadají stáda průměrně 10,25 krát za den.

Každé 2 hodiny a 20 minut dojde k útoku vlků.

Každý den vlci zabijí 34,11 domácích zvířat.

Při odhadovaném stavu 450 vlků každý vlk zabije za rok 27,67 domácích zvířat.

.

Když se podíváte na mapu Francie, je vidět, že současné rozšíření vlků trápí pouze malou část země. Jedná se o většinou o jihovýchod země u hranic s Itálií.

Trend je však neúprosný a vlci se šíří na sever a severozápad Francie.

.

Podle posledních čísel zveřejněných ke konci června jsou škody opět vyšší, než ve stejném období předchozích let.

.

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20200327_donnees_dommages_2019.pdf