Odstřel vlků pomohl zastavit nárůst škod ve Francii

  • 25. dubna 2021
  • 2 minuty čtení
  • 277
V roce 2020 se ve Francii podařilo zastavit katastrofální nárůst počtu zabitých domácích zvířat po útocích vlků. Francie už několik let oficiálně odloví pětinu vlčí populace při obraně stád.

Podle předběžných vládních údajů za rok 2020 se podařilo zastavit prudký nárůst obětí vlčích útoků. Odborníci se přiklánějí k názoru, že se projevuje obranná střelba v blízkosti stád.

V roce 2020 bylo odstraněno 105 vlků, v roce 2019 celkem 99 vlků. V letošním roce bylo k 22.dubnu 2021 zastřeleno při obraně stád zatím 12 vlků. I přesto počet vlků ve Francii stoupá a pohybuje se podle monitoringu kolem 580 kusů (rozptyl 474 až 679 vlků).

Tuto střelbu ve Francii doporučují jako podpůrný prostředek k ostatním opatřením na ochranu stád, jako jsou elektrické ploty a pastevečtí psi, které se vlci naučí po určité době překonávat.

Tabulka ukazuje kompenzované ztráty. Skutečnost může být částečně rozdílná.

1.png

V roce 2020 bylo zaznamenáno 3730 útoků vlků a 11849 obětí.

Jestli se tyto čísla potvrdí, počet zaplacených obětí po několika letech nepřekročí 12000 ks.

V roce 2019 bylo potvrzeno 3742 útoků a 12451 obětí.

V roce 2018 bylo kompenzováno 3597 útoků a 12057 obětí.

počet obětí.png

Jen veřejné výdaje za vlky dosuhují ve Francii takřka 800 milionů korun ročně. Celkově stojí každý vlk francouze přes 2 milionů korun za rok.

Také při ochraně stád bylo vlky ve Francii zabito v roce 2019 neuvěřitelných 92 psů, v roce 2020 dalších 59 psů.

Jak mě informovali francouzští pastevci, tento částečný úspěch nepřináší uklidnění na francouzský venkov.

Stále častěji se totiž francouzští zemědělci setkávají s útoky medvědů a v menší míře také rysů.

Obavy obyvatel venkova se spojují hlavně s nárůstem počtu medvědů.

Vývoj je možné pozorovat na postupné změně loga na stránkách La Fédération Nationale Ovine (FNO), které se věnují predaci.

Chovatelé čelí vlkům, rysům, medvědům a dnes predátorům

images.png

images (2).png

images (1).png

Logo-horizontal.jpg

Dlouho se logo spojovalo pouze s vlkem, pak přibyl rys a medvěd. Dnes už stránky reprezentují všechny tři hlavní predátory.

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/donnees-sur-les-dommages-a3854.html

https://www.leseleveursfaceauxpredateurs.fr/les-predateurs/degats-du-loup/

https://www.loupfrance.fr/bilan-du-suivi-estival-de-la-population-de-loup-ete-2020/