Francouzský dokument "Etika a pastevectví"

  • 12. února 2021
  • minuta čtení
  • 415
Dokument ukazuje bez příkras otřesné důsledky přítomnosti vlků na pasená zvířata a pokrytectví, které je spojené s přístupem k postiženým chovatelům.

Otřesné záběry jsou v kontrastu s informacemi o úspěšném narození dalších krásných vlčat, které veřejnosti předkládají naše média.

Dokument „éthique & pâturage L113“ (etika a pastevectví L113) se ve svém názvu odkazuje na francouzský Zákon č. 2010-874 ze dne 27. července 2010 o zemědělství a rybolovu, kde je v článku 41 doplněn článkem L. 113-1 Zákona o venkově povinností státu „Zajistit udržitelnost zemědělských postupů a zachování pastevectví, zejména ochranou stád před útoky vlků a medvědů na územích vystavených tomuto riziku“

Uvadí fakta o útocích vlků a vyvrací některé nepravdivé informace o možnosti ochrany stád.

Francouzský dokument je opatřený německým překladem a lze doprovodit titulky v češtině.

Odkazy na dokument:

https://www.youtube.com/watch?v=cltlviMtBMA&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=cltlviMtBMA&feature=youtu.be&has_verified=1

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000022521803