Francie - škody v roce 2021

  • 12. července 2022
  • 2 minuty čtení
  • 117
Podle oficiální statistiky zabilo ve Francii v roce 2021 přiznaných 624 vlků celkem 10 826 domácích zvířat.

Zveřejnění oficiální statistiky za rok 2021 letos trvalo nezvykle dlouho, až do poloviny roku 2022. Čísla se nepatrně upravují ještě dodatečně, tak jak dobíhají výsledky vyšetřování.

Celé roky stoupal počet útoků a počet zabitých domácích zvířat. Přes ohromné finanční prostředky vynakládané na ochranu stád. Na vrcholu predace v roce 2018 bylo za jeden rok vlky usmrceno 12515 domácích zvířat. Vláda pak přistoupila k odstřelu vlků při ochraně stád ve výši až 19 % oficiální populace. Teprve toto opatření přineslo zastavení prudkého nárůstu škod.

hhh.png

V roce 2021 bylo ve Francii zaznamenáno 3 537 útoků vlků a zabito 10 826 kusů domácích zvířat, většinou ovcí.

Ve skutečnosti budou tato čísla vyšší, protože se nehlásí všechny útoky.

Nedá se očekávat zásadní obrat, protože ke konci letošního března je počet zabitých zvířat o 306 kusů vyšší, než ve stejném období v roce 2020.

Každý průměrný vlk v roce 2021 ve Francii útočil úspěšně přibližně 6 krát a zabil 18 domácích zvířat.

V roce 2018 bylo zastřeleno 51 vlků, kteří překonávali ochranné opatření.

V roce 2019 bylo zastřeleno 99 vlků.

V roce 2020 bylo zastřeleno 105 vlků.

V roce 2021 bylo odstraněno 118 vlků.

V letošním roce 2022 bylo k 8. dubnu zastřeleno 11 vlků při ochraně stád.

Přesto počet vlků ve Francii dále rychle roste.

Bez povoleného odstřelu vlků při obraně stád by byla statistika škod mnohem horší.

Pro stanovení povoleného množství odstraněných vlků je důležitá shoda na celkovém počtu vlků. V tomto případě chovatele podezírají provlčí aktivisty z manipulace s čísly.

https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/220629_bilan_internet_31_mars_2022_v2.pdf