Francie. Senátoři proti vlkům

  • 3. února 2022
  • 2 minuty čtení
  • 131
Kulatý stůl o ekonomických a ekologických problémech horských území ve francouzském Senátu ovládl vlk. Jeho negativní vliv na ekonomiku a biodiverzitu dosáhl nečekaných rozměrů.

Vlci - stejně jako medvědi - jsou v horských oblastech stále početnější a pokrývají stále větší území.

Útoky na stáda se zvyšují a zhoršují napětí s chovateli, jak uvedlo několik senátorů z těchto území během debaty organizované 25. ledna 2022 v Palais Bourbon.

Nemluvě o dalších ekonomických aktivitách, jako je turistika, které měla velký potenciál, ale v poslední době je ohrožena útoky spojenými nikoli s vlky – kteří neútočí na muže – ale s některými ovčáckými psy.

Napětí kolem přítomnosti vlků a medvědů ovládlo celou debatu, která se v Senátu konala 25. ledna na pozvání komise pro regionální plánování a udržitelný rozvoj o ekonomických a ekologických otázkách horských území. Vzhledem k vývoji těchto druhů je toto téma skutečně citlivé, a to jak z hlediska jejich počtu, tak z hlediska oblastí, kde se vyskytují.

"Chovatelé jsou na pokraji sil. Kvůli ochraně stád jsou nuceni k pořizování stále většho množství psů. Ti pak pronásledují turisty a ničí ekonomiku, která je na cestovní ruch navázaná" říká například senátor Jean Bacci

Jeanine Dubié (PRG), prezidentka Asociace horských volených funkcionářů (Anem) a poslankyně za Hautes-Pyrénées, důrazně hájí pastevectví a považuje tuto činnost za „nezbytnou pro regionální rozvoj“, ale „stěží slučitelnou“ s přítomností vlků a medvědů.

Loïc Obled, zástupce generálního ředitele francouzského úřadu pro biologickou rozmanitost (OFB), poskytl čísla, aby senátoři lépe porozuměli situaci. Předpokládá přítomnost 107 smeček, které tvoří asi 620 vlků. „Trendem je rozšiřovat se jak početně, tak i z geografického hlediska,“ potvrzuje.

„Cíl, který byl stanoven na dosažení 500 vlků v roce 2023, byl nebezpečně překročen,“ dodává Cyril Pellevat, senátor (LR) za Haute-Savoie, který požaduje úpravu klasifikaci ohrožených druhů (stanovené Evropskou směrnicí o stanovištích a Bernskou úmluvou), protože se domnívá, že tento druh je nyní „dynamický a rostoucí“. Cílem by pak bylo zvýšit odstřel vlků.

Senátor z Var poukázal i na negativní vliv vlků na biodiverzitu a na jiných druzích (likviduje vzácné svište, muflony, kamzíky atd.).

"Vlk se už člověka nebojí, není loven a velmi dobře to pochopil. Dnes je tu ještě zvěř, ale za pár let už budou myslivci jen chodit na procházku! ".

http://videos.senat.fr/video.2747420_61f0f34d8f2ef.table-ronde-relative-aux-enjeux-economiques-et-environnementaux-des-territoires-de-montagne

https://www.lagazettedescommunes.com/787651/face-aux-loups-et-aux-ours-les-elus-de-montagne-sortent-les-griffes/