Francie - katastrofa pokračuje: Život tváří v tvář vlkům

  • 29. května 2021
  • 4 minuty čtení
  • 357
Studii si nechal vypracovat region Provence-Alpes-Côte d'Azur (Provence-Alpy-Azurové pobřeží) v jižní Francii u hranic s Itálií. Tento dokument byl připraven s finanční podporou Ministerstva zemědělství (CasDAR) a Národní konfederace hospodářských zvířat (CNE).Výsledkem je nová publikace s názvem „Chov ovcí: život tváří v tvář vlkům“

Doplňuje technicko-ekonomickou studii „Analýza důsledků predace vlky na ovčích farmách v jižním regionu“, a vyvolává otázky ohledně udržitelnosti chovu ovcí v této oblasti.

Predace není pro pastevce jen ekonomickým problémem, má na ně také sociální a psychologické dopady. I přes snahu státu o finanční podporu všech opatření spojených s přítomností vlka, dochází kvůli vlkům k úbytku tradičních chovů ovcí.

Studie je doplněna názory jednotlivých chovatelů tak, aby věrně reprezentovali současnou situaci.

1111.png

"Po příchodu vlka jsme museli změnit náš systém pastvy: trvale hlídat stádo a každý večer ovce nahánět do nočních ohrad. Ovce tím trpěly, jak jsme viděli na jejich tělesném stavu. Pro nás byla tato práce navíc nezvládnutelná, zejména v období od května do srpna při prací na sklizni siláže a sena. "

Problémy s příchodem pasteveckých psů

Po prvních útocích museli chovatelé zavést ochranné prostředky a zejména si pořídit smečku pasteveckých psů. Dnes má průměrná chovatel 500 bahnic a 9 ochranných psů. Pastevecký pes je jedním z klíčových prvků systému ochrany stáda. Je to spojené s mnoha problémy. Chovatel samouk musí vytvořit a zvládat smečku psů. Ve skutečnosti se jedná o plnohodnotné zaměstnání, které vyžaduje osvojení dovedností v etologii psů: identifikovat u každého psa jeho chování, jeho roli, zvládat jeho socializaci vůči lidem.

1.png

V některých případech se bohužel mohou chovat agresivně vůči cizím lidem, kteří se přiblíží ke stádu. Jejich rozšíření na pastvinách vytvořilo překážky ve vztazích mezi turisty, místním obyvatelstvem a pastevci. Nezaručují navíc úplnou ochranu. Pastevečtí psi jsou jasným příkladem opatření na ochranu stád, které způsobuje majitelům nepříjemnosti, aniž by chovatelům poskytovalo dostatečný klid a zcela vyloučilo riziko predace.

Psychické přetížení chovatelů.

S příchodem vlků vedla adaptace systému chovu ke zvýšení pracovní zátěže a psychickému přetížení chovatelů. Trvalý stres ve všech případech výrazně zhoršuje kvalitu života chovatelů a ovčáků.

„V přítomností vlka si nemůžeš jednoho dne dovolit udělat práci méně dobře! Vždy musíte dělat věci správně, jinak zaplatíte účet. Já, pokud tam nejsme s ovcemi, se cítím provinile a obávám se, že se jim něco stane. Mělo to velký dopad na můj rodinný život. Volný čas jsem už netrávil se svou ženou a svými dětmi, ale hlídáním stáda před vlky. "

11.png

Hrozba predace vyvolaná útoky vlků generuje psychologické přetížení, které zvyšuje další obavy chovatelů. Někdy se stává obsedantní a má vážné důsledky pro kvalitu života chovatele.

Pracovní přetížení

Nepřetržitá přítomnost u stáda je nutná. Každý chovatel musí vést další agendu, která je navázána na získání dotací na ochranná opatření, získání platu na pomocné pastevce, zajistit ochranu stáda během nepřítomnosti pastevce (týdenní pracovní režim, odpočinek, dovolená, nemoc ...), dotace na náklady na pastevecké psy. Musí se zajistit pravidelné přemísťování mobilních plotů a košárů, doprava vody na napájení, protože ovce nemohou využívat přírodní zdroje, aj. Po útoku musí chovatel podniknout mnoho kroků: kontaktovat francouzský úřad pro biologickou rozmanitost, rychle přejít ke stádu, aby nahlásil a inventarizoval ztráty, vyhledat mrtvá zvířata, poskytnout první pomoc, repatriovat zraněná zvířata za veterinářem a provést správní postupy pro náhrada ztrát. Kromě toho musí chovatel v některých případech plánovat nákup náhradních zvířat.

Před a po příchodu vlků

Majitel stáda se mohl během dne věnovat jiné potřebné práci, která je spojená s chovem ovcí , například sklizni krmiva na zimu. Nemusel být fyzicky přítomný celý den a noc u stáda. Ovce se podle počasí a své přirozenosti například mohly pást i během noci. To se příznivě projevovalo na jejich užitkovosti a životní pohodě. Opatření spojené s ochranou stáda proti útokům vlků narušuje přirozený životní rytmus ovcí a fyzicky vyčerpává pastevce.

11111.png

„Pro mě znamená přítomnost vlka asi o 40 % více práce. Musíme je neustále sledovat a přehánět, dříve jsme je nechali na svobodě a mohli jsem se věnovat ostatní práci spojené s chovem. "

Omezení chovu ovcí

Chovatelé opouštějí území, které se obtížně chrání a pasou pouze poblíž jejich ovčina. Stále více chovatelů sází na nahrazení části stáda ovcí skotem, který je méně náchylný k predaci, ale více devastuje pastviny. Kvůli organizačním opatřením dochází k snížení počtu narozených jehňat a k jejich kumulaci do krátkého období v roce. Na opuštěných pastvinách dochází k degradaci flóry a snížení biologické rozmanitosti.

111.png

Přítomnost vlků přináší regionu závažné problémy, které mohou mít nevratné důsledky pro místní obyvatele, biodiverzitu a celkovou prosperitu celé oblasti.

https://mrepaca.fr/vivre-face-a-la-predation/

https://mrepaca.fr/wp-content/uploads/2021/04/Vivre-face-a-la-pedationVF.pdf

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/analyse-des-consequences-de-lexposition-au-risque-de-predation-par-le-loup-sur-les-elevages-ovins-d.html