Francie: další prohra provlčích aktivistů.

  • 1. května 2022
  • 2 minuty čtení
  • 159
Stále bude možné zabít ročně až pětinu vlků ve Francii. Ve čtvrtek 19.dubna 2022 to potvrdila Státní rada: zamítla odvolání nevládních organizací proti povolenému zabíjení vlků.

Nevládní organizace Ferus, Aspas a One Voice požádaly Nejvyšší správní soud Francie, aby zrušil vládní nařízení z října 2020 „stanovující maximální počet vlčích exemplářů, jejichž odstřel může být každý rok povolen na 19 % odhadovaného průměrného počtu vlků“. Jestli je tento počet odstřelených vlků dosažen před koncem kalendářního roku, může být kvóta zvýšena o další 2 % pro obrannou střelbu přímo u stád.

Ferus.jpgAspas.pngOne Voice.png

Nevládní organizace tendenčně argumentovaly zejména tím, že vyhláška je v rozporu s evropskou směrnicí z roku 1992 o ochraně přírodních stanovišť, flóry a volně žijících živočichů, která zakazuje zabíjení chráněných zvířat, jako jsou vlci. Směrnice však stanoví výjimky, zejména s cílem zabránit „významným škodám“ na hospodářských zvířatech, pokud tyto odchylky nepoškodí „udržování příznivého stavu ochrany“ dotčených populací zvířat. Tito aktivisté také neberou v úvahu diametrálně odlišnou situaci proti roku 1992, kdy byla směrnice přijata.

Státní rada se zejména odvolávala na studie, které dospěly k závěru, že vlci působí obrovské škody a že populace vlků zaznamenává „exponenciální růst“. Soudci také poznamenávají, že tento 19% strop pro odstřel byl uplatněn již v letech 2019 a 2020 a vlčí populace „ se významně dále zvyšovala a nadále expandovala“.

Odvolání spolků proto zamítli a odmítli ho poslat k posouzení Evropskému soudnímu dvoru, jak také požadovaly.

(Státní rada (Francie) - Conseil d'État (France), veřejná instituce odpovědná za poradenství francouzské vládě, nejvyšší ze soudů.)

Samotné počítání vlků je ve Francii kontroverzní otázka, zejména kvůli povoleným procentům odstřelu. Poslední odhadovaná populace na francouzském území loni v říjnu byla „asi 624. Někteří chovatelé to považují vzhledem ke značným škodám za značně podhodnocené ze strany ochránců vlků, aby zabránili jejich legálnímu odlovu.

https://www.leparisien.fr/societe/le-conseil-detat-confirme-le-seuil-de-prelevement-des-loups-21-04-2022-KIO3RYSNENHNTJFPRS6XBYERLI.php