Slovensko: Ministerstvo životního prostředí SR nechce v přírodě ani lidi, ani ovce

  • 19. listopadu 2020
  • 4 minuty čtení
  • 246
Tisková zpráva Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku - Banská Bystrica, 18. listopadu 2020

Katastrofální stav kolem vlků na Slovensku vede jejich zaslepené ochránce k absurdním návrhům.

Ministerstvo životního prostředí SR (MŽP SR) připravilo vyhlášku, která bude mít výrazně negativní dopady nejen na chov hospodářských zvířat, ale i na svobodu pohybu lidí v přírodě a stanoviště volně žijící zvěře a živočichů. MŽP požaduje od chovatelů ovcí, jako prevenci před vznikem škod způsobených velkými šelmami, pořídit si více než 12 000 dospělých pasteveckých hlídacích psů, zvířata oplotit nebo zavřít do stáje.

Svaz chovatelů ovcí a koz na Slovensku (ZCHOK) žádá ministra Budaje, aby návrh vyhlášky okamžitě stáhl a nezbavoval svůj resort odpovědnosti za škody způsobované predátory.

MŽP SR předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se provádí zákon č. 543/2002 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Přijetím této vyhlášky dojde od 01.01.2021 k zásadním změnám s negativním dopadem na chovatelů, v souvislosti s nárokem na odškodnění ztrát na hospodářských zvířatech způsobených predátory. Totožnou vyhláškou však dojde i k úplné ochraně vlka dravého na Slovensku a zamezení managementu jeho populace lovem.

Absurdita návrhu envirorezortu a nedomyšlenost celé vyhlášky se ukazuje na příklad, když požaduje od chovatelů dobytka držení jednoho pasteveckého hlídacího psa staršího 18 měsiců na každých 150 ks dobytka s účinností již od 1. ledna 2021.

Taková povinnost, kladena chovatelům ovcí, může navíc vážně ohrozit bezpečnost lidí pohybujících se v přírodě. Chovatelé ovcí nejsou automaticky chovateli psů a už vůbec ne jejich cvičiteli. I když je práce psa s ovcemi nádherná a pes dokáže být nenahraditelným hlídačem stáda, tato forma opatření sebou přináší určitá rizika a není vhodná pro každého chovatele, pokud na to nemá čas, vlohy a podmínky.

Oblíbenost vyhledávání relaxu v přírodě narůstá a bačové se při hlídání stád často setkávají s turisty či houbaři. Hlídací pes v takovém případě může představovat riziko ohrožení člověka. I nesprávně vycvičený pes nebo pastýř, který nedokáže psa ovládat, může představovat riziko ohrožení zdraví člověka a volně žijící zvěře. Kromě chovatelů ovcí a koz budou pastevní psy potřebovat i chovatelé ostatních druhů hospodářských zvířat.

Počty vlků v současné době přesahují únosnou míru. A navzdory všem opatřením se budou muset regulovat jeho stavy.

Absurdnost vyhlášky pokračuje dalšími požadavky. Pokud chovatel nemůže zajistit vhodný počet psů, může zvolit ještě oplocení pastvin elektrickými ohradníky se zvýšeným výkonem, nebo vybudovat trvalé nepřerušené oplocení vysoké alespoň 180 cm, které je vybaveno zábranou proti podhrabání a je kombinované s elektrickým ohradníkem.

Výsledek takových povinností vyústí v omezení svobody pohybu lidí v přírodě. Ovce spásají 450 000 ha. To by představovalo oplocení luk a pastvin téměř v celé zemi. Ohradníky a oplocení zamezí volnému pohybu volně žijící zvěře a živočichů a způsobí další nežádoucí sekundární účinky, jako zamezení pohybu spárkaté zvěře na trvale travnatých porostů a její přesun do plodin rostlinné výroby nebo lesních dřevin, kde zvěř nebude možné lovit a budou výrazně narůstat škody způsobované zvěří.

Jednou z možností podle Budaje je i chov zvířat v uzavřených hospodářských budovách. Pro zemi to bude katastrofa. Takový počin ministra Budaje je však skutečně nelogický. Omezení pastvy ovcí bude mít negativní dopad na životní prostředí. Chovatelé ovcí a koz na Slovensku nechtějí chovat svá zvířata ve stájích, na oplocených družstevních dvorech. Ovčáci chtějí formovat krajinu, spásat louky a kopce, dodávat jim živiny, chránit půdu před erozí a vesnice v dolinách před povodněmi. Ovce během pastevního období správným košarovaním vyhnojí 100 000 ha pastvin a mění méně živné pastviny na kulturní porosty.


Zatímco Slovensko trápí pandemie koronaviru, ekonomická krize, krize živočišné výroby a stavy ovcí jsou historicky nejnižší, ministr Budaj namísto řešení skutečných problémů země, přispívá k poklesu soběstačnosti a vyšším nákladům na chov hospodářských zvířat. Pan Budaj tímto počinem skutečně likviduje slovenské ovčáctví pod rouškou ochrany životního prostředí. Taková opatření enviroresortu opravdu zemi nepomohou.

Zástupci chovatelů ovcí a koz proto budou požadovat stažení této vyhlášky na osobním setkání s ministrem Budajem již tento pátek 20.11.2020.

https://zchok.sk/budaj-nechce-v-prirode-ani-ludi-ani-ovce/

Upozorňujeme, že obsah webu může obsahovat drastické záběry zavřít
Prohlížením webových stránek souhlasím a beru navědomí, že jsem upozorněn na možný drastický obsah